GESTALTTERAPI

Gestaltterapi är en existentiell och känslofokuserad terapiform. Helhet och relation är centralt för gestaltterapin. Individen kan enbart förstås utifrån sitt relationella sammanhang, sina livserfarenheter och sin livssituation.

I gestaltterapi arbetar du med dina känslor, tankar och beteenden. Terapeuten stöttar dig varsamt i att närma dig djupet av din existens där dina tankar, känslor och beteenden får mening.

Det är också där, på djupet av din mänsklighet, som du kan ge dina erfarenheter ny mening och ditt liv ny riktning.

Gestaltterapin hjälper dig att utforska och ta ansvar för dina val och beslut. Genom att göra beslutsprocessen medveten kommer du att få förståelse för både orsaken till och konsekvenserna av de val du gör och därmed öka din förmåga att medvetet göra de val som ligger i ditt långsiktiga intresse.

Du får hjälp att bli medveten om de olika drivkrafter, känslor och behov, som kan skapa inre konflikter och försvåra för dig att både ta    och fullfölja beslut som är bra för dig. För att hjälpa dig att bli helare kan gestaltterapeuten använda experiment, dialog, kropps- och känslofokus, guidade fantasier med mera. Allt för att stimulera dig till att upptäcka och ta ansvar för hela dig – både det du vill och hur du hindrar dig i att uppnå det du vill. Du får djupare förståelse för dig själv och står starkare i att välja och fullfölja dina medvetna val.

Mötet mellan klient och terapeut är centralt för gestaltterapin. Klienten är expert på att vara hon eller han. Klienten gör sitt bästa i varje situation utifrån de resurser den har tillgång till i sig själv och det stöd den kan få i situationen. Detta gäller även terapisituationen.

En klients kommentar: ”Innan jag gick i gestaltterapi hade jag under många år väldigt ofta ångest som jag inte visste hur jag skulle bli av med. Idag känner jag sällan ångest och känner jag ångest så är det oftast ”sund” ångest och jag har lärt mig att hantera den. Gestaltterapin har förändrat mitt liv!” – Anna

Läs mer www.gestaltakademin.se www.gestaltterapeuterna.se

Du kan gå i gestaltterapi individuellt och i grupp. De grupper som är aktuella kan du läsa om under fliken ”Aktuellt”.