Beprövad metod för par som vill hitta tillbaka till varandra

Emotionellt Fokuserad Terapi för par, EFT, är en evidensbaserad (vetenskapligt styrkt) korttidsterapi för par. Den bygger på anknytningsteori vars utgångspunkt är att människor behöver andra människor för sin säkerhet, för att reglera sina känsloliv och för att känna trygghet och gemenskap. För att tillhöra.

Under mer än 30 år har det forskats i EFT: hur behandlingen verkar, hur effektiv den är och vilka resultat den ger för paren som genomgår programmet. Det forskningen har visat är att 90 procent av paren som genomgår behandlingen tycker sig ha fått hjälp. Uppföljningsstudier bekräftar att minst 73 procent av paren helt har löst sina relationsproblem och att resultaten håller över tid.

Som namnet antyder fokuserar man i EFT på känslorna som driver det destruktiva mönster som föranlett paret att söka hjälp. Paret får hjälp att förstå hur mönstret fungerar och att det är mönstret som är det gemensamma problemet – inte partnern. De får hjälp att knyta an till varandra på sätt som genererar trygghet, närhet, tillit och gemenskap.

Förutom Emotionellt Fokuserad Terapi för par erbjuder Vegamot även EFT för par där det finns missbruk och beroende.

Se gärna också www.eft-stockholm.se och www.iceeft.com