Beroende är ett smärtsamt problem för personen som fastnat i det och för alla som älskar och bryr sig om den. Beroende är ett komplicerat och svårt problem som går att lösa.

Du blir frisk när är du förstått hur ditt beroendet fungerar och du blivit villig att göra allt som står i din makt till att tillfriskna. Att komma dit är inte en händelse, det är en process. Det är dock oftast en eller flera smärtsamma händelser som startar processen.

Det finns ett antal behandlingsmodeller som är effektiva för att behandla missbruk och beroende. Resultatet avgörs dock främst av samarbetsrelationen som utvecklas mellan terapeut och klient där metoden anpassas till klientens unika kombination av resurser och behov.

Vegamots arbetssätt bygger på dialog

Inom verksamheten finns mer än 30 års erfarenhet av effektivt arbete med beroende. Vi följer kunskapsutvecklingen på området och tar till oss nya metoder och modeller som fungerar tillsammans med vår egen.

Bland uppdragsgivare finns Landstinget Dalarna, StoraEnso, de flesta kommuner i Dalarna samt behandlingshem i Sverige och på Island.

Behandlingsmodellen anpassas till klienten – inte omvänt

Vegamots beroendevård erbjuder

  • Individuell behandling för beroende.
  • Behandling för beroende med samsjuklighet.
  • Emotionellt Fokuserad Terapi för par där det finns beroende.
  • Utbildning och handledning för professionella inom beroendevård.
  • Behandling och utbildning för anhöriga till beroende.
  • Psykosocial öppenvård för klienter som går i LARO program. Läkemedels Assisterad Rehabilitering för Opiatberoende.