Beroende med ytterligare psykosociala problem

Beroende är ett komplext problem. Det är stabilt i meningen att det är svårt att förändra. När personen har ytterligare psykosociala svårigheter, så kallad dubbel diagnos, blir situationen ännu mer utmanande för personen själv och för dem som ska hjälpa den att hitta nya vägar i livet.

Nyckeln är att bearbeta problemen tillsammans. Det innebär att förstå att missbruket och de psykosociala problemen påverkar varandra inom personen där de förenats till ett stabilt mönster.

Klienten erbjuds en helhetslösning där bägge problemen löses eller hanteras tillsammans. Vegamot samverkar med psykolog, psykiater och andra relevanta aktörer när detta är aktuellt.

”Jag blev inte sedd som en alkis, jag blev inte sedd som en narkoman, jag blev sedd som en människa.” – Anders

”Det var tufft, jag fick verkligen möta mig själv och mina rädslor. När jag gjorde behandlingen hade jag väldigt svårt att se vad jag kunde använda den till. Men när jag tittar tillbaka i dag så ser jag att sakerna som jag arbetade med i behandlingen och så som jag lever mitt dagliga liv idag det har allting med min behandling att göra.” Andreas