Det som är särskilt aktuellt för Vegamot våren 2018 är vårt pedagogiska program:

Utbildning för beroende med trauma och anknytningstrauma

Kursen syftar till att hjälpa människor, som lider av trauma, anknytningstrauma och beroende, att hitta välbefinnande, känsla av trygghet, lugn och tröst i livet. Och därigenom släppa sitt beroende av den bedrägliga tröst och trygghet som missbruket försett dem med.

Kursen kommer att bestå av undervisning i hur trauma och anknytningstrauma skadar en människas självkänsla och förmåga att känna trygghet. Hur kapaciteten att reglera sitt känsloliv och söka trygghet och tröst hos andra människor skadas av att drabbas av trauma man inte får tillfälle att reparera eller av ogynnsamma förhållanden under uppväxten som lett till otrygg anknytning.

Kursen var tänkt att börja i mars men behöver av olika anledningar flyttas till början av maj. Uppstart bli måndagen den 7:e maj kl. 13:00 och avslut fredagen den 15:e juni kl. 12:00. Måndagar och onsdagar kl. 12:00 till 16:00 och fredagar kl. 9:00 till 12:00 deltar kursdeltagarna i undervisning. Tisdagar och torsdagar har deltagarna möjlighet att träna in de metoder och färdigheter kursen lär ut.

Kostnad för kursen är 24 000 kr. plus moms. Detta inkluderar utöver själva kursen, kursmaterial, lättare förtäring, samt enskilda pedagogiska samtal varje vecka utanför kurstid. I upp till tre månader efter kursens slut har varje deltagare möjlighet till tre kostnadsfria konsultationer.

Max antal deltagare per kursomgång är 8

Introduktion

Introduktion till kursen går måndag, tisdag och onsdag, 30:e april och 1:a och 2:a maj mellan kl. 13:00 och 16:00. Kostnad för introduktionskursen är 6000 kr. plus moms.

Introduktionskursen ger deltagarna tillfälle att prova på vad sex veckors-kursen kommer att innehålla och innebära. Detta underlättar för dem att ta ställning till om kursen kan passa dem. Den kommer även att innehålla individuella intervjuer med deltagarna som ger kursledarna möjlighet att bilda sig uppfattning om om utbildningen lämpar sig för just den deltagaren.

Max antal deltagare i Introduktionskursen är 12

För kontakt ring 0703 34 13 75 (Daniel) eller mejla till info@vegamot.se

 

Övrigt aktuellt

Föreläsning om Beroende, anknytning och trauma samt behandling av dessa

Individualterapi på gestaltterapeutisk grund

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par

Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par där det finns missbruk eller beroende

Handledning