Psykosocial Öppenvård för Dig som går i LARO program

–  Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opiatberoende

 

Vi vänder oss till dig som redan går i LARO-program eller är drogfri och väntar på att komma in i LARO behandling. Vi erbjuder dig behandling i öppenvård, individuellt och i grupp. Målet är att hjälpa dig att utveckla en hälsosam livsstil och öka din förmåga att påverka ditt liv.

Människor som har substitutionsbehandling för opiatberoende är i minst lika stort behov av stöd till att förändra sin livsstil som andra personer med beroendeproblem. Substitutionsbehandling med läkemedel som metadon och subutex syftar till att befria opiatberoende från långtids-effekter av opiatmissbruk. Rätt medicinering kan hjälpa personer som är beroende av opiater att avstå från att använda illegala droger och förändra sin livsstil.

 

Öppenvården drivs av Vegamot AB som ägs av Daniel Danielsson, gestaltterapeut och EFT terapeut för par. Daniel har mer än 30 års erfarenhet av arbete med beroende. Till öppenvården har vi knutit flera etablerade och duktiga terapeuter inom området.

Behandlingen består av grupper, individuella samtal, föreläsningar och hemuppgifter. I grupperna jobbar vi mest med att lära dig att hantera dig själv, dina känslor, tankar och beteenden. Grupperna har teman som “Värdet av struktur och rutiner i livet”, “Att skapa trygghet i tillvaron”, “Känslohantering”, “Pro-social färdighetsträning”, “Att göra trauma hanterbart”, “Förstå och hantera ångest, oro och rastlöshet”, “Förstå och hantera känslor av vanmakt och ilska”, “Varför förändra livsstil – värderingar och motivation”, “Kriminell livsstil”, “Mål, delmål, fotarbete och resultat”, “Att förstå beroende”, “Att förstå och arbeta med hjärnans belöningssystem”, “Anknytningsteori och relationers betydelse för välbefinnande”.

De enskilda samtalen kan fungera för att bearbeta det man har med sig i den berömda “ryggsäcken”. Det vill säga, vad du har med dig av svåra känslor och trauman från din uppväxt och ditt liv i missbruk. Samtalen kan också fungera som coachande stöd till din utveckling på de livsområden som du är i behov av att utveckla. Det kan vara ekonomi, boende, sysselsättning/utbildning, relationer, fritidssysselsättning, kost och hälsa med mera.

Behandlingen har en tydlig struktur, både till innehåll och form samtidigt som den anpassas till varje individ och genomförs i samtalsform. Hemuppgifter fungerar som stöd till de övriga behandlingsinslagen. Tillsammans med dig och din socialtjänst upprättar vi tydlig behandlingsplan. Planen anpassas kontinuerligt till din utveckling och dina behov.

Det är inte öppenvårdens mål att du ska sluta medicinera – utom när detta är vad du själv vill. Vi vill komplettera medicineringen med psykosocial behandling vars syfte är att möjliggöra utveckling mot ett meningsfullt liv utan illegala droger och kriminalitet.

 

Målet är att du får ökad makt över sig själv och ditt liv, och utvecklar känslan av att du kan välja en konstruktiv väg i livet och uppnå välbefinnande och respekt för sig själv utan illegala droger eller kriminalitet.

 

Öppenvården finns i ljusa och luftiga lokaler på plan 3, Kaserngården 4 i Falun.

Tid för intervju planeras i överenskommelse mellan öppenvården och dig.

Antal deltagare är begränsat.

 

Arbetssättet inspireras av forskning som visar att personer i metadon- eller subutexprogram (LARO-program) har större chanser att överleva och komma in i positiv utveckling om de också får psykosocial rehabilitering. I behandlingen anser vi dessa punkter centrala:

  • Dosen av den aktuella substitutions-medicinen är väl anpassad till dig och att dosen inte är för låg
  • Personalen är respektfull i bemötandet av dig och kunnig på området
  • Att personalen är kompetent och duktig i att motivera dig verkar ha ännu större effekt på resultatet än din egen motivation från början
  • Att du känner sig sedd och uppmärksammad
  • Att du är delaktig i planering av din psykosociala utveckling och att planen revideras regelbundet utifrån dina behov
  • Dosen av psykosocial behandling är tillräcklig
  • Alla insatser är individuellt anpassade dig dig, dina resurser och behov

 

Inledningsvis erbjuder vi ett program som består av två grupper/lektioner och ett till två enskilda samtal i veckan. Grupperna går på måndagar och onsdagar mellan kl. 13:15 och 15:45

 

Enskilda samtal planeras i samråd med dig som deltar i programmet.

 

Det vi förväntar oss av dig som vill delta i programmet är att du har ambitionen att styra upp sitt liv mot hälsosamma fysiska, psykiska och sociala rutiner. Att du klarar att delta regelbundet i gruppträffarna och att du visar en uppriktig önskan att hålla dig ifrån illegala droger och kriminalitet.

 

Välkomna att höra av dig med frågor och synpunkter:

 

Daniel Danielsson – daniel@gestalt.is eller 0703 34 13 75

 

    Anmälningar behöver gå igenom din socialtjänst.